hej jag hatter sofie westman
jag har läs en bok som hatter hjärnspöken DAMP OCH HOTET MOT FOLKHÄLSAN SOM EVA KÄRFVE SOM HAR SKRIVIT. JA HAR NÅGRA FRÅGER VI SOM HAR DAMP ÄR VI FALIG PÅ NÅG SÄTTE? är vi så väde lössa som mänskor?  jag bläv ledsn när jag läsde den boken jag tro mågon som läs den bok kommer att bil ledsen
karm sofie

Hej Sofie!
Jag förstår att du blir ledsen över det som denna Eva skriver och du är långt ifrån ensam om det! Men kom ihåg att hon varken har lång erfarenhet eller kunskap om DAMP. Vad det handlar om från hennes sida är en maktkamp för de teorier som hon företräder, vad hon är ute efter är att trycka till de läkare som företräder neuropsykiatrin.
Och sedan tycks hon sakna helt förmåga till inlevelse (empati) för människor som har detta funktionshinder. Hon tycks inte inse att hon gör framför allt folk som har DAMP och deras anhöriga ledsna i sin kamp mot neuropsykiatrin. All forskning visar att hon har fel i sina  så kallade "teorier"!
För 20-30 år sedan fördes liknande "kampanjer" mot föräldrar som hade autistiska barn. Föräldrarna kallades för "kylskåpsföräldrar", för det var vissa som ansåg att föräldrarna inte kunde ge känslomässig kärlek till sina barn. Men de människorna får skämmas idag!
mvh Erik Wirkberg 

Hej Sofie
Det är inte ni som är farliga utan de som inte inser att de som har damp/adhd också är människor. Vem är egentligen normala. De som hela tiden strävar efter att vara någon som de inte är eller de som har damp/adhd som hela tiden är som de är.Jag har inte velat läsa denna bok av Kärfve för jag skulle bara bli arg och det har man nog av sin vardag utan att någon som inte vet vad hon pratar om skall få provocera mig eller mitt barn.
Kram Catrine

Här är en till som inte vill läsa Kärves bok. Jag har för högt blodtryck och måste hitta rätt sinnesstämning för att kunna klara av att läsa den, vilket jag har som mål att göra. P g a att jag inte läst den så kan jag inte kommentera den men lovar att göra det när jag kommit så långt. Jag har däremot sett henne på TV och hört henne uttala sig när boken var nyutkommen. Jag får en känsla av att hon själv har problem som hon vill dölja för att hon tror att det skulle skada henne, OBS! Att det är min känsla inte någon teori eller någon som helst fakta, bara en känsla. Hag hoppas att hon kommer till rätta med sig själv och att hon kan få ett bättre och meningsfullare liv än att trycka ner andra.
Många kramar från Carin F A
mamma till 27-årig son med diagnoserad ADHD så sent som i årsskiftet 2000 -01 som önskar diagnosen kommit redan 1977 för då hade det sett ut på ett helt annorlunda sätt i dag.

Hej!
Jag har en son som fick sin diagnos lättare damp /med allt det kan innebära. Idag är han snart 13 år, jag kan dessvärre bar  bekräfta att det är så tragiskt att någon som Efva Kärve kan uttala sig offentligt om något hon inte verkar ha kunskap om, är hon medveten om vad hon utsatt dessa människor för. Damp är idagsläget dessvärre ett skällsord idag. Min son har precis börjat 7:an och vad han fått utstå dessa veckor tror man inte är sant.Han vill ju så gärna vara som alla andra och hänga med på alla ämnen. Har inte klarat att läsa boken av Kärfve är fortfarande arg för hur hon utryckte sig på  Tv."Hjärnspöke" undrar var dom hjärnspökena sitter. Förmodligen kommer ni inte att ta med detta men det var skönt att få ge utlopp för lite frustration. Man har för övrigt gjort allt för att min vilsne son ska få det bra iskolan och han klarar sig bättre och bättre men han har ännu långt kvar.-En frusterad moder-

Hej "En frustrerad moder"!
Det är frustrerande att denna person har lyckats manipulera massmedia på ett mycket spekulativt sätt. Hennes målsättning är att trycka dit neuropsykiatrin (och framförallt Christoffer Gillberg) med total avsaknad av empatiförmåga för de barn som har ADHD/DAMP-problematik (och deras familjer).
Om du vill så kan du gå in på nedanstående länk där professionen (Björn Kadesjö, Magnus Landgren, Peder Rasmussen, Tom Fahlén m.fl.)  http://www.barnneuropsykiatri.org.gu.se/mitten.html
och ur föräldraperspektiv (Karin Mossler)
http://www.barnneuropsykiatri.org.gu.se/mossler.html
på ett sakligt sätt påvisar hennes okunnighet och osaklighet inom det neuropsykiatriska området.
mvh Erik Wirkberg

Jag har själv fått min diagnos... 
Jag är glad att min son fick sin för två år sedan, det har gjort att jag själv förstod vad jag hade för problem och varför jag i alla år tyckt att jag varit annorlunda.
Hälsningar Pia, vuxen med ADHD

Hej Pia!
Vad skönt att diagnosen bekräftade det du säkert undrat över i många år. Diagnostik som tema har vi på alla våra studiecirklar "Metoder i vardagen" och de gångerna brukar det bli intressanta diskussioner om fördelar och nackdelar med att få en diagnos.
mvh Erik Wirkberg

hej! min lillebror har fått diagnosen trisomi 8 ,alltså han har en extra kromosom på det 8:e kromosomparet. nu är det så här att min mamma och alla doktorer och andra inte kan hitta någor om just denna sjukdom. dom har sökt på internet och läst i olika böcker men det finns inget att hitta om just trisomi 8. är det någon som vet var eller med vem man kan prata med så får ni gärna höra av er till min e-meil bruden.24@spray.se

Hej!
Det är inte så konstigt som det kan låta att t. o. m. doktorer inte kan så mycket om denna diagnos. Den är mycket ovanlig, det finns c:a 20 st.i Sverige som har diagnosen Trisomi 8 (80% är pojkar). Ni hittar lite om denna diagnos på  http://www.sos.se/fulltext/0000-071/s93.htm .
Jag har pratat med en specialistläkare på Barnmedicinska kliniken, Akademiska Barnsjukhuset, Uppsala. Ni är välkomna att kontakta honom och ställa frågor. Jag skickar namn/telefonnummer/email-adress direkt till er så fort som möjligt.
mvh Erik Wirkberg

Min kille som är 37 år gammal lider av Ad/Hd. Detta har skapat mycket problem för oss. Nu är min fråga hur stor är risken att vårt barn skulle få det? Han har fått sin skada via förlossningen säger han

Hej!
Det finns tre huvudsakliga orsaksfaktorer:
1. Ärftlighet -
C:a 80% har nära släktingar med likartad problematik. C:a 50% av föräldrarna har likartad problematik. C:a 25-30% av fäderna och c:a 15-20% av mödrarna visar fortfarande ADHD-symtom vid vuxen ålder. Risken för att kommande syskon ska utveckla ADHD är för en bror c:a 25% och för en syster 15%.
2. Skador under graviditeten -
Intag av alkohol, narkotika och nikotin. Virusinfektioner. Ökad exponering för bly (t ex avgaser).
3. Skador under förlossningen -
Att födas för tidigt (födelsevikt under 1500 g utgör riskfaktor). Besvärlig förlossning (syrebrist eller små hjärnblödningar).
mvh Erik Wirkberg

Hej! Jag har en son på 12 år med en hel del svårigheter. Enkort sammanfattning. Sen i sin utveckling, började gå vid 18 mån. Språket kom igång mycket långsamt vid tre års ålder. Stora svårigheter med fin-och grovmotorik. De första två åren var han väldigt lugn. Satt och lekte för sig själv. På dagis upplevt som passiv. Vid tre års ålder började aggressionen och frustrationen när saker och ting inte blev som han tänkt sig. Impulsiviteten växte och det hände massa saker i hans närvaro, men bara i hemmet. På dagis lugn och passiv. Hemma stora utbrott. Med åren har det förstärkts, ilskan kan ge sig i uttryck som att slå sönder det som ligger närmast oavsett om det är dyrbart eller inte. Han är mycket impulsstyrd och ser inte konsekvenserna av sitt handlande. Wisktesten ligger mellan 70.85 p. BUP-kontakten säger att han har inga "bokstavssymtom". Men vad är det han då har? Som förälder känner man sig maktlös. Vi försöker med tydlighet, strukturera upp tillvaron, gör mycket 
skolarbete hemma på kvällstid då han inte får så mycket gjort i skolan. Vore intressant att få synpunkter på detta, trots att det är skrivet i stora drag.
Tack och hej! Eleonor.

Hej Eleonor!
Som du säkert förstår så kan jag inte säga vad din pojke har såhär på nätet, det behövs en ordentlig utredning till det (se H12). Det måste var mycket frustrerande som förälder att göra allt (och lite till) och ändå känna denna maktlöshet! Ni föräldrar som är inne på sidan, hörsamma Eleonors begäran om synpunkter och erfarenheter ni har.
Du beskriver att din son var sen i språkutvecklingen - ovanligt passiv de två första åren - stora svårigheter med fin- och grovmotoriken - aggressivitet och impulsivitet från tre års ålder hemma. Alla dessa symtom är med i ADHD/DAMP-kriterierna. Vad det gäller ADHD ska symtomen ha förekommit i minst 6 månader - minst 6 symtom för ouppmärksamhet och 6 symtom för hyperaktivitet/impulsivitet ska föreligga - symtomen ska föreligga i minst 2 miljöer (hem, skola, fritids m.m.) och det måste finnas klara belägg för funktionsnedsättning socialt, i arbete eller i studier. Kriterierna till ADHD/DAMP finns på nästa svar.
mvh Erik Wirkberg

ADHD

Ouppmärksamhet:
1.Är ofta ouppmärksam på detaljer. Eller gör slarvfel i skolan, yrkeslivet eller i andra aktiviteter.
2. Har ofta svårt att bibehålla uppmärksamheten inför uppgifter eller lekar.
3.Verkar inte lyssna på direkt tilltal.
4. Följer inte givna instruktioner. Misslyckas med att genomföra skolarbeten, hemsysslor eller arbetsuppgifter (det får inte bero på trots, eller att personen inte förstår instruktionen).
5. Har ofta svårt att organisera sina uppgifter och aktiviteter.
6. Undviker ofta, ogillar eller är ovillig att utföra uppgifter som kräver mental uthållighet (t ex läxor och skolarbeten).
7. Tappar ofta bort saker som är nödvändiga för olika aktiviteter (t ex leksaker, pennor, böcker eller verktyg).
8. Är ofta lättdistraherad av yttre stimuli.
9. Är ofta glömsk i det dagliga livet.
HYPERAKTIVITET/IMPULSIVITET
1. Har ofta svårt att vara stilla med händerna och fötterna, eller kan inte sitta still.
2. Lämnar ofta sin plats i klassrummet, eller i andra situationer där personen förväntas sitta kvar på sin plats en längre stund.
3. Springer ofta omkring, klänger eller klättrar mer än vad som anses lämpligt för situationen (hos vuxna och ungdomar kan detta vara begränsat till en subjektiv känsla av rastlöshet).
4. Har ofta svårt att leka eller utöva fritidsaktiviteter lugnt och stilla.
5. Verkar vara "på språng" eller "gå på högvarv".
6. Pratar ofta överdrivet mycket.
7. Kastar ofta ur sig svar på frågor innan frågeställaren pratat färdigt.
8. Har ofta svårt att vänta på sin tur.
9. Avbryter eller inkräktar ofta på andra (t ex kastar sig in i andras samtal eller lekar).

DAMP

Svårigheterna vid DAMP delas upp i fem olika områden:
A) Uppmärksamhet och Aktivitet
B) Grovmotorik               C) Finmotorik
D) Perception
E) Språk och tal

Svår DAMP : Problem inom samtliga områden.
Lätt till måttlig DAMP : Problem inom område A - i kombination med 1, 2 eller 3 av områdena B, C, D, och E.
mvh Erik Wirkberg

Det finns en form av AD/HD där personen är underaktiv, var kan jag få information om denna variant? Kallas den ADD? Finns det litteratur?

ADD vad står det för?Hittar inget om det.
Gill

Finns en form av AD/HD där personen är "underaktiv" och passiv? Vad kallas denna variant på AD/HD ,damp? Finns det litteratur?

Hej!
ADD (Attention Deficit Disorder) är att man har uppmärksamhetstörning, utan hyperaktivitet/impulsivitet. Om ni tittar på kriterierna för ADHD (på andra svaret här ovanför), men enbart på ouppmärksamhet - så får ni kriterierna för ADD.
Man vet idag att problem med hyperaktivitet/impulsivitet minskar mer än ouppmärksamhet med åren. Därav kan man dra slutsatsen att ADD-diagnosen används och kommer att användas mer vid vuxenproblematik än för barn. Man tror idag också att ADD-problematik är vanligare hos flickor än pojkar (forskning pågår).
Vad det gäller litteratur, så vet inte jag om det finns böcker enbart om ADD. Men eftersom ADD ingår i båda diagnoserna ADHD/DAMP så finns den med i de böcker som skrivits om ADHD/DAMP.
mvh Erik Wirkberg

Hej! Jag har en fundering runt diagnosen och hur man ställer dem? Varför är inte en uppföljning alltid aktuell? I min sons fall fick han en Diagnos lätt Damp 314J, varför siffrorna? Man skriver att han fick 22 på Conners och uppfyller 8 av 14 ADHD-kriterier definitivt och resterande 6 stämmer i viss mån. Det står att han dels har en hereditet samt en viss neontal belastning som dock får anses mer osäker. Helt klart en attntion-problematik och grov- och finmotorisk försening han har ännu problem med finmotoriken.Kan jag få hjälp med att få förklarat vad man sett på när han fick sin diagnos och varför är det kanske inte aktuellt med en uppfyljning med ett lättare damp? Han har själv en hel massa frågor som inte är lätta att svar på.Situationen runt skolgången på högstadiet är inte rolig för honom, mobbing om dampet och vad det innebär. Vi kämpar - men inte alltid enkelt. "fortfarande Frusterad Mor"

Hej "fortfarande frustrerad mor"!
Vad jag förstår så är utredningsgången olika i olika delar av landet. Men t ex uppföljning och återgivning av utredningsresultatet måste vara en självklarhet! Det har ingen betydelse om det är lätt DAMP eller svår.
Om ni tittar på de 2 första svaren här, så finns kriterierna för både ADHD och DAMP. Och om du går in på H12-Utredning kan du se hur en pojkes utredning gick till (den kommer att fyllas på om ett tag med vilka tester som ingick).
Vad dem har tittat på, dvs hur utredningen gick till har du all rätt att gå dit och få hjälp med att tyda den. Och att ditt barn ska ha svar på sina frågor måste också vara en självklarhet.
Vad det gäller din sons skolgång ska du kunna kräva att du får hjälp med att få din sons svårigheter förklarade för skolan från de som utrett. Och ha ett åtgärdsmöte.
Det är inte lätt att kämpa ensam som förälder mot myndigheter. Det finns nu många föräldraföreningar som kan hjälpa till. En sådan är Attention (www.attention-riks.nu) som har lokala föreningar runtom i landet. RBU är en annan (de har en DAMP-sektion med lokala föreningar). Vet du om ni har någon föräldraförening där du bor? Jag vet att vissa av de som är med i föreningarna ibland följer med på BUP-möten, skolmöten m.m.
mvh Erik Wirkberg