Hej Jag har en dotter idag 18-år som ej under sin skolgång fått rätt hjälp vad gäller bemötande, skolmaterial, metoder etc. Hon fick diagnosen DAMP i trean, men vad hjälpte det då skolan ej visste hur man skulle bemöta henne. Idag efter omvänt integrerad särskola (fel forum) och flytt från orten där allt hände, har mycket dålig kunskapsgrund att stå på. Matten är hopplös, hon känner frustration inför inlärning (aldrig fått hjälp med motivationen i skolan), svårt med nya männsikor p.g.a utanförskap i skolan. Hur ska vi kunna ge henne en god förutsättning idag, den som skolan missade "igår". En egen mentor vore det bästa som lärde om allt hon missat genom åten. Tacksam för någon idè av någon

Hej!
I och för sig arbetar jag med yngre barn än vad din dotter är. Men om man ska lägga upp en metod tillsammans med barn/ungdom som har nedsättning i uppmärksamhetsförmågan måste man först och främst ha klart för sig några saker (och det verkade inte din dotters skola ha fattat). Eftersom det oftast inte är intelligensen svårigheterna beror på utan inlärningen, så ska man ha klart för sig att barnet har stora svårigheter med att se händelsekedjor ("det här leder till det här") och muntlig/skriftlig informationen tar barnet in selektivt (forskningen visar att barnen bara uppfattar de 4-5 första orden i en mening, sedan klipps meningen av). Det är inte konstigt att barnet lider av motivationsberoende (nästan alla har väl svårt att göra saker som man inte kan se vart det leder).
Alltså måste metoderna göras i mycket små steg, vara mycket tydligt strukturerade på papper, individuella efter varje barns nivå och oerhört konkreta. Då blir målet tydligt för barnet. Sedan måste man sätta in motivationshöjande insatser (belöningar). För om man har svårt att se händelsekedjor så krävs det extra hästkrafter i hjärnan (trimning) för att uppbåda motivation (om man inte har den här svårigheten så hittar man oftast belöningar automatiskt).
Det första målet för en metod ska vara att hjälpa barnet med att höja självkänslan (kraven får komma successivt). Alla barn med nedsättning i uppmärksamhetsförmågan har mer eller mindre dålig självkänsla. Därför ska man alltid bygga upp metoden på barnets intressen och resurser.
Gången är följande när vi sätter ihop en metod. Först ett möte enbart med föräldrarna ("vuxenanalys") där vi listar tre mycket konkreta problem som barnet har, väljer ett av dom (den som föräldrarna tror kommer att vara lättast för barnet att fixa). Sedan delar vi upp detta problem i små steg och gör en bedömning av hur många steg vi kan börja med. Sedan gör vi en resursinventering (vilka intressen har barnet? något intresse som är störst? vad är barnet bra på?). Sedan gör vi i ordning ett papper där allt står med (vad barnet ska göra, vad föräldrarna ska göra, vilken belöning ska barnet ha och målsättningen). Sedan gäller att motivera barnet att vara med på det här (antingen gör föräldrarna det eller vi). En sådan här behandling tar mellan 6-12 månader att genomföra.
Det här var grovgången till hur vi lägger upp metoder och jag vet inte om du får några idéer om hur du kan hjälpa din dotter att komma vidare. Men det jag kan säga är att den här metoden fungerar även på många av de ungdomar vi arbetar med i högstadiet också. Alltså att införa ett strukturerat belöningssystem i små steg som syftar först till att stärka självkänslan och sedan sätta in (i små steg) kravsituationer som skolarbete.
Vi vill att ni som läser det här kommer med idéer!
Mvh Erik Wirkberg

Hej!
Vilka intressen har din dotter? Karolinaskolan i Höör, Skåne är den första gymnasieskolan i Sverige för ungdomar med DAMP / ADHD. Skolan är ett komplement till kommunernas gymnasieskolor, och startade läsåret 1999/2000. Naturbruksgymnasium.
Skolan erbjuder en individuellt anpassad skolgång, som är en del i en helhetslösning. De övriga delarna är fritiden, boendet och arbetet.
Karolinaskolan kommer fullt uppbyggd att ha 24 elever, med 8 elever i varje årskurs. Eleverna arbetar sedan i små grupper med 2 - 3 i varje grupp. Eleverna möter lärare och vuxna med god kunskap om de behov som ungdomar med DAMP/ADHD kan ha. Visserligen har dom skrivit som krav att man måste ha godkänt betyg från åk 9 i svenska, matematik och engelska. Men mitt råd är att man tar kontakt med dom även om barnet inte har det (dom kanske har idéer kring hur man ska gå tillväga). Klicka nedanför för att komma dit:
www.fogdarod.se

mvh Erik Wirkberg

SOLVIKS FOLKHÖGSKOLA.
Ligger ca. 2 mil norr om Skellefteå, i byn Frostkåge. Skolan har många olika utbildningar, och har bl. a en tydlig inriktning på handikapp av olika slag. T ex:

Allmän kurs för funktionshindrade.
Allmän kurs i långsam takt.
Assistentlinjen.

Solviks Folkhögskola, Frostkåge 105, 934 92 KÅGE  
Tel. 0910-73 20 00    Fax. 0910 - 73 20 01
Expeditionstider:  
Måndag - Torsdag 08.00 - 16.00,  Fredag 08.00 - 15.00
Epost: exp@solvik.fhsk.se
www.solvik.fhsk.se

Kom gärna med fler tips om utbildningsmöjligheter för övre tonåren/vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder.
mvh Erik Wirkberg

Kan med varmt hjärta rekomendera solviks folkhögskola. Det finns många fina persaoner där med ett mycket varmt hjärta för att hjälpa. Har själv gått assistent linjen där. Jag blev faktiskt lite klokare. Har själv en son på snart 11 år med damp

Hej. Jag har en tre barn varav den äldsta har damp. Han fick diagnosen när han just skulle gå ut 1:an. Vi började medicinera honom ett år senare. Vi fick en andra chans. I skolan har de varit totalt underbara både mot oss  i familjen men framför allt med David. Han har haft assistent sedan han satte sin fot i skolan. De har aldrig ifrågasatt något som vi sagt. Vi har verkligen fått det stöd som vår somn är värd. Därför är det beklämmande att se hur vissa barn blir behandlade. Jag jobbar själv som assistent så jag har sett en hel del på den korta tiden. Men råd behöver man hur mycket som helst för att göra skolan dräglig för våra änglar.
Catrine

HEJ!

Undrar hur stora krav man kan ställa på skolan...
Hela hösten kom min äldsta son, nio år ( DAMP-AD/HD ), försent till skolan. Jag pratade med rektor och lärare + assisten, talade om vilket helvete det var varje morgon osv. Begärde skolskjuts (vi har inte så långt), men nekades. Och fick ständig kritik för att jag inte tog mitt ansvar.
BUPjouren, Ulleråker. 1 st läkare som skriver till skola och kommun om vår situation (blir för långt att skriva om allt här...) samt att sonen absolut är i behov av denna skjuts.
Ingenting.
Till jul fick jag ett mindre frispel... Hotade att ta sonen hemma vårterminen. Efter jul meddelade jag att jag ville bedriva hemundervisining. Avslag.
Efter mindre glada möten på kdk fick jag hjälp varje morgon. vilket inte hjälpte, han kom i tid endast två ggr under våren. Fortfarande en massa kritik från skolpersonal, trots att BUP, "soc.personal", inhyrd hjälp samt jag själv talade om exakt hur vi hade det varje morgon.  OCH varje natt, jag fick aldrig sova...
EVK. Varje möte en plåga. Skolan hävdade att den är för liten för att kunna följa skollagen. Sonen fick inte heller den individuella formen av undervisning som jag slagits för....
Ritalin. Provade medicinering (vi fick en hel del stryk här hemma...). Skolan nöjdare. Jag åxå. Sonen slutade därmed ta medicin. Fick ingen hjälp trots upprepad kontakt med BUP.
Sökte särskola på skolans inrådan. Ansökningen kom bort....
Jag har tampats med denna skola tills jag varit nära att bryta ihop. Ingen som lyssnar, ingen som vill ta ansvar. Detta jag skrivit är bara en bråkdel av all skit vi tagit oss igenom vad gäller skolan....
Vad gör man när man inte kommer längre, och fortfarande anser att skolan gjort fel? Jag funderar på skolverket...

Helena

Hej Helena!
Att hävda att skolan är för liten för att den ska kunna följa skollagen är det mest absurda vi hört! Vilket samhälle skulle vi få om alla hade liknande ursäkter för att inte följa lagar!
Att få skolskjuts är inte avhängt längden på färdvägen när man har ett funktionshinder. Skollagen:
4 kapitlet 7 §:
"Hemkommunen är skyldig att sörja för
kostnadsfri skolskjuts med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållandena, funktionshinder hos en elev eller någon annan särskild omständighet".
Att neka individuellt anpassad undervisning finner heller ingen stöd i Läroplanen:
"Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig göras lika för alla".
Vårt allmänna råd till föräldrar är att försöka ta hjälp från så många håll som möjligt och att försöka orka skaffa sig kunskap om vad som gäller, annars bränner man ut sig som förälder. Ni har ju haft hjälp från olika håll och det har inte hjälpt. Vi vet att det finns en föräldraförening i din stad, har du provat att ta hjälp av dem? Har det gjorts någon åtgärdsprogram för din son?
Är skolan helt oresonlig så har man möjlighet att sammanställa en klagan hos Skolverket.
Ni hittar förkortade versioner av Skollagen och Läroplanen här ovanför på sidan. Och om ni går in på HEM så hittar ni en förkortad version om hur man gör en klagan hos Skolverket. På båda dessa sidor hittar ni också en länk till hela texten för dessa saker.
Ni som läser det här, skriv in tips till Helena!
mvh Erik Wirkberg 

Det är så länge sedan mina barn gick i skolan. Sonen som fått diagnos ADHD så sent som i senaste årsskiftet har ju inte alls gått i någon specialklass.
Till saken hör att han knäckte läskoden själv innan han fyllt fyra (han hade bestämt sig för det). Kommentaren i skolan var att det var tur att han kunde läsa när han började skolan. Han har lärt sig allt han vill och orkat bry sig lära. Jag vet inte just den biten är en orsak till att vi trodde att allt var "normalt".
Men vi hade turen att ha en resurslärare som gick in och hjälpte de barn som behövde hjälp med koncentrationen, Lena var kompis med pojken och förstod att det fanns en gullig liten kille innanför alla ormideér och sprängövningar och att reta Sandra så att hon fick astmaanfall. Ja Lena var en klippa och jag undrar hur det ska gå för alla specialbarn i dag när sådana som Lena dragits in, för när barnet fick vara med Lena så var allt mycket lättare och uthärdligare, det hände inte så mycket tok och han fick känna sin värdighet eftersom kontakten med Lena byggde på ömsesidigt förtroende och respekt, kanske en första kärlek, en människa som tyckte om en fast man var så jobbig och konstig. Hans eget uttryck efter det stora stolkastarupproret i 2:an "Jag vill ju inte vara en Beckombergaidiot, så jag har slutat att kasta stolar".
Jag hoppas att föräldrar i dag skulle kunna få mer tid att vara med sina barn i skolan och att det på varje skola kunde finnas ett par "Lena" som kunde stötta de här barnen (vilket fall dom har diagnos eller inte) när de behöver det. En avlastning för lärare och elever på ett smidigt sätt, det avlastar också för föräldrar och syskon.

mvh Carin F A

Hej Carin!
Det finns vissa människor som bara passar för att hjälpa barnen med svårigheterna.  Många gånger är en assistent i skolan guld värd, men tyvärr finns det få assistentutbildningar (även om det blir fler och fler) och därmed alldeles för liten lön. Förhoppningen är ju att assistenter blir uppgraderat till ett yrke med i alla fall anständig lönenivå, så att dom stannar kvar.
mvh Erik Wirkberg

Undrar om det finns något vettigt att erbjuda en nydiagnoserad 27-åring med ADHD som verkligen behöver hjälp?
Carin F A

Svarar väl själv på frågan? Har fått uppgift om att det finns en folkhögskola i Solvik som skulle passa men det ligger långt ifrån hem barn och kontrollen så det är svårt.
Om någon är intresserad kolla på www.solvik.fhsk.se
Carin F A
SOLVIKS FOLKHÖGSKOLA.
Ligger ca. 2 mil norr om Skellefteå, i byn Frostkåge. Skolan har många olika utbildningar, och har bl. a en tydlig inriktning på handikapp av olika slag. T ex:
Allmän kurs för funktionshindrade.
Allmän kurs i långsam takt.
Assistentlinjen.
Solviks Folkhögskola, Frostkåge 105, 934 92 KÅGE   
Tel. 0910-73 20 00    Fax. 0910 - 73 20 01
Expeditionstider:   
Måndag - Torsdag 08.00 - 16.00,  Fredag 08.00 - 15.00
Epost: exp@solvik.fhsk.se 
Kom gärna med fler tips om utbildningsmöjligheter för vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder.
mvh Erik Wirkberg

Hej!
Nu har vi lagt ut tips på skolor. Gå in på SKOLA, klicka på "Grundskolor" och "Gymnasieskolor" (långt upp på sidan).
mvh Erik Wirkberg