Hej.Har en son på 9 som fick diagnosen ADHD för 3 månader sedan. Han får nu Ritalin vilket gjort skolgången bättre. Har kämpat med skolan i över ett år nu. Han har haft outbildade assistenter som följer hans minsta vink. Han får valmöjligheter i skolan som gör att han missar mycket undervisning. Vill han inte skriva så slipper han för skolan vill inte ha någon konflikt. Vilka krav kan jag ställa på skolan? Hur skall dom bete sig mot honom? Skall dom ta konflikten för att han i längden skall "fatta att man lyder och gör som fröken säger"? Det är härligt att läsa alla meddelanden och inse att man inte är ensam. mvh Lasse

Hej Lasse!
Min erfarenhet är att om man försöker få in "fatta att man lyder och gör som fröken säger" till ett barn som har ADHD förvärrar det bara. Det här beror på att barnet har en "sänkt vakenhetsgrad" i hjärnan. Det som vi kan jämföra bäst med är när vi är övertrötta. Det blir oerhört svårt med planering, motivationsförmåga m.m. När man försöker få barnet att "fatta och lyda" när han har "sänkt vakenhet" åstadkommer man bara att man sänker barnets vakenhet ännu mer, med påföljd att han "tar slut" och får oftast utbrott för han orkar inte hålla koncentrationen m.m.
Men det här betyder inte att man ska släppa allt. Men inlärningen måste ske i MYCKET små steg, dvs att man handikappanpassar undervisningen. Och min erfarenhet är att även om barnet ligger efter under en period (även långa perioder) så brukar barnet kunna ta igen det senare. Jag blir ofta förbluffad över hur mycket barnen med de här svårigheterna har snappat upp, trots att dem under långa perioder inte har öppnat en bok!
Jag skickar några sidor ur min bok om tips till pedagogiska principer som man kan använda. Ni som är inne på sidan, skriv in era erfarenheter kring era barns skolgång och gärna tips om pedagogiska idéer!
mvh Erik Wirkberg

Hej! Jag är en 15årig kille med bra betyg, fast en hastigt stigande olust till att läsa en massa ämnen jag aldrig tror jag kommer ha nytta av (idrott, bild, syslöjd, musik etc etc). Allt som har med verkstads- och industriarbete är mitt största intresse och jag är ganska bra på det ochså. Jag har hört att det finns något som heter organiserad/anpassad skolgång där man är ute och jobbar på ett företag halva tiden i hela nian. Mina föräldrar säger sig vara positiva om det, så jag undrar hur det funkar och sådär. Vet Ni möjligtvis något om det?

 Hej!
Jag vet inte om det finns en allmän organiserad/anpassad skolgång i hela landet som du beskriver. Jag ska höra mig för och återkomma om det.
mvh Erik Wirkberg

Hej "15 årig kille"!
Jag har hört mig för om organiserad/anpassad skolgång. Det finns sådana utbildningar där man är ute och praktiserar tre dagar/v och studerar de andra två. Vi har det i Uppland med begränsade platser, men det ser olika ut i olika delar av landet. Hör dig för hos SYO-konsulenten på din ort. Lycka till och ni som vet mer om det här, skriv in!
mvh Erik Wirkberg
Hej!
Tänkte bara berätta hur jag har haft det under min skolgång e nu 19 år. Har tillsammans med min mamma stridit med lärare sen 95 för att få den hjälp jag
behöver...har dock inte lyckats än. Ingen har upptäckt att jag har ADHD förens nu,efter så många år. Först nu när jag e trött på allt pluggande o bråk med lärare så kommer jag att få hjälp.
Hej!
Frustrationen måste vara stor över att du inte ha fått hjälp under hela din grundskoleperiod.

Men tyvärr så har ju kunskapen kring ADHD-problematiken varit under all kritik. Idag är den bättre men fortfarande finns mycket att göra för att föra ut kunskap. T ex det är först för några veckor sedan som Socialstyrelsen kom ut med sin sammanställning kring ADHD:

ADHD hos barn och vuxna
Socialstyrelsen ger i dag ut en kunskapsöversikt om ADHD. Uttalade problem med uppmärksamhet, överaktivitet och impulsivitet kan vara en stor belastning och ett handikapp. Ämnet har varit föremål för omfattande internationell forskning och Socialstyrelsen har arbetat flera år för att belysa ADHD-problematiken så allsidigt som möjligt. Mer information i pressmeddelandet, med länkar direkt till rapporten i fulltext och i sammanfattning. 24 maj 2002

Adressen till Socialstyrelsens sida: www.sos.se 

mvh Erik Wirkberg
Vilka rättigheter har ett barn med damp i skolan?
Hej!
Barn som har funktionshinder (DAMP, ADHD m.m.) ska ha rättigheter som innebär att barnen får samma förutsättningar som alla andra barn att klara sin skolgång. I skollagen står det:

1 kap. Allmänna föreskrifter
2 §
Alla barn och ungdomar skall ha lika tillgång till utbildning i det offentliga skolväsendet för barn och ungdom...

vara likvärdig, varhelst den anordnas i landet...

skolan skall i samarbete med hemmen främja deras harmoniska utveckling till ansvarskännande människor/samhällsmedlemmar...

i utbildningen skall hänsyn tas till elever med särskilda behov.

4 kap. Grundskolan
1 §
Utbildningen i grundskolan skall kunna ligga till grund för fortsatt utbildning i gymnasieskolan...

särskilt stöd skall ges till elever som har svårigheter i skolarbetet.

Återkom gärna om det är mer specifika rättigheter för barn med DAMP-problematik som du söker.
mvh Erik Wirkberg
Varför är skolan så negativt inställd till att vi vill hjälpa vår 7-årige son att få en utredning och diagnos. Han har problem som starkt påminner om ADHD. I dagens läge får han hjälp av den resurs som är tänkt för hela gruppen. Vi känner att han skulle behöva mer assistans bla när han leker med sina skolkompisar.
Lena
Hej Lena!
Om ni som föräldrar gör bedömningen att er son har så stora problem, att han bör få en utredning för att utröna om han har t ex ADHD så kan ni själva ta kontakt med BUP, barnhab. Ni behöver inte ha skolan med i anmälan, utan göra en egenanmälan.
mvh Erik Wirkberg
Hej vi har en Dampelev på våran skola vad ska vi göra???
Hej!
Först en reflektion, vi måste lära oss att inte använda slarviga uttryck eftersom det har blivit ganska vanligt bland barnen att använda ordet DAMP som skällsord. Det finns inget som Dampelev, Dampbarn utan barn med Dampproblematik. Det är faktiskt skillnad, barn med Dampproblematik är lika olika, unika som barn som inte har problematiken.

Du skriver en väldigt allmän fråga. Du kan titta på de andra inläggen så kanske du kan få lite tips om vad ni kan göra för att hjälpa barnet med Dampproblematik. Du kan väl återkomma med mer specifika frågor om just er elevs problematik.
mvh Erik Wirkberg
Avstängd i från skolan i 14 dagar. Det har min son på 15 år blivit, han har inte slagit nån, men har uppträtt hotfult, när han känner sig hotad så kan det bli helt galet men han har ju ADHD, och då tycker jag att skolan ska veta hur man ska hantera honom, när dom vet vad han har för Diagnos,Så han blev Polis anmäld också.men det var andra i från skolan som var våldsam i mot honom, så han blöde näsblod och tappade andan när dom trökner honom.så nu är han avstängd och Polisanmäld.. Det är väldigt sorgligt.. kan dom verkligen stänga av honom i från skolan??? Vänliga hälsningar från en orolig Mamma.
Hej "orolig Mamma"!
Att ge skolorna kunskap om neuropsykiatriska funktionshinder är en mycket prioriterad uppgift för oss alla som är runt barnen. Det borde vara så att skolorna inte ska kunna stänga av barn från skolorna, utan vara tvungna att ordna till skolsituationen, kosta vad det kostar! Men tyvärr är det inte så skrivet i skollagen (gå in här ovanför på "Skollagen/läroplanen").

Utan att veta hur det förhåller sig för just er så är mitt förslag att du kontaktar dem som utredde din pojke och ni anordnar ett åtgärdsmöte som går ut på hur ni alla kan hjälpas åt att hjälpa din son. Ni som är inne på sidan, skriv in tips!
mvh Erik Wirkberg
Hej "oroliga Mamma" vår son blev också avstängd i 14 dagar när han var 15 år. Det var på samma grunder som din son, men han har ingen diagnos även om mycket tyder på att han har ADHD.Rektorn ville flytta honom till en annan skola (så slapp de problemet)men vi gick inte med på detta beslut.Godkänner inte föräldrarna det så får de inte stänga av eleven. Vår son var ute på praktik istället dessa 14 dagar.Vi hade en underbaar studievägledare som hjälpte oss med detta.Får du inte rätt med din rektor, ta kontakt med Bun chefen och i sista hand Skolverket.Vi fick göra en anmälan mot skolan till Skolverket men det var om en annan sak i sluttet av nian. Hälsningar från en annan orolig mamma.
Vi har en pojke som gått i vanlig klass med personlig assistent årskurserna 1-3. Han har ingen diagnos men har svårt att läsa/skriva, koncentrationsproblem och dåligt självförtroende. Han är rätt ensam och har ingen riktig kompis i klassen (som består av 7 pojkar och 14 flickor). Vilket gör att han gärna tyr sig till yngre barn på skolgården. Nu efter sommaren försvinner hans resurs. Skolan har inte medel för att behålla resursen. Vår son börjar årskurs 4 med ny lärare, 27 barn i klassen istället för 21. Bara det kommer att bli en stor omställning för honom. Han kommer att tillhöra den "stora klassen" och sedan få stöd de flesta lektioner i en "mindre grupp". Vilket jag tycker verkar vara oerhört splittrande .... vi hade helst önskat få behålla den stödpersonen vi hittills haft. Men det går alltså inte - det handlar om pengar. Jag känner en stor oro!
Hej!
Att skylla på bristande resurser får man inte göra. Fungerar det inte så finns alltid möjlighet att anmäla till Skolverket, men det ska man göra när man har försökt alla möjligheter att samverka. Om du går in här ovanför på "Skollagen/läroplanen" så hittar du paragrafer om just barn med särskilda behov. Och på HEM hittar du hur man kontaktar Skolverket. Ni som är inne på sidan, skriv in tips!
mvh Erik Wirkberg
Hej!
Jag har en son som är 15 år och ska börja i 9:an till hösten. Han har damp med autismliknande tillstånd. Han är utredd på bnk i Göteborg där vi har fått jättebra stöd. Han har inte varit i skolan på hela vt i 8:an och han vägrar gå till skolan, naturligtvis ligger han efter jättemycket. Vi har möten med skolan och numer är även skolchefen med på vår begäran. Vad gör man när ens barn tappat all lust och motivation för skolan? Skolan säger till oss att vi ska tala om vad de ska göra så gör dom det, problemet är att vi inte har en aning om vad som ska till för att vår son ska gå till skolan igen.
Vad gör man?
Hej!
I mitt jobb är det här bland det svåraste att arbeta med. Utan att veta hur det är med din son så är oftast låsningen stark när barnet inte vill gå till skolan. Som du förstår så är det omöjligt att ge direkta tips.

Man får oftast räkna med en lång tids insatser. Generellt kan jag säga att vi arbetar med att arrangera barnets dag utefter barnets intressen och resurser. Att i små steg med belöningar närma sig skolan, göra ett schema med bara ett ämne som han kan och gillar, till och börja med bara med t ex datorn, lära ut problemlösning till barnet (hur kan han göra om något händer) m.m. Det här blev inte mycket till hjälp, men principen är att i små steg hjälpa din son att komma över spärren (ibland är det nödvändigt med medicin under en period).
mvh Erik Wirkberg
Hej!

Jag har en son som är 14 år. För ca 2 år sedan fick han diagnosen DAMP och lindrig psykisk utvecklingsstörning. Han går i vanlig klass, men diskussion pågår om integrering till särskolan. Men nu svarar man att psykologutredningen är för "gammal" Så nu vill de att skolpsykologen skall göra en ny. Detta kan väl ändå inte stämma, då han tillhör personkrets 3 inom LSS?
Hej!
Det låter inte rimligt att man ska behöva göra en ny utredning efter 2 år. Det jag vet är att man ibland behöver komp+lettera något om svårigheterna har förändrats.
mvh Erik Wirkberg