Hej
Jag har en son som nu är 13 år, med diagnosen damp.
Efter många turer med att få det att fungera för honom i skolan, har man nu kommit fram till att han ska få vara tillsammans med vaktmästaren i verkstan samtidigt varva matte engelska och svenska där.
Han kommer inte ha några andra ämnen,eftersom som han inte får något gjort på lektionerna,så anser dom att han inte orkar mer.Men det känns inte okej för han gillar so och no och är kunnig i dom ämnerna, men kan inte visa detför att tempot är högt och med klasser med ibland 30 elever.
Jag vet inte om dom har rätt att göra så här, om detta är det bästa för honom eller om detär enklast för skolan.
Jag skulle vilja ha en assistent till honom som pushar på honom och även lär honom hur man bemöter andra.
Jag har försökt att undervisa hemma,men han orkar inte när han kommer hem.

Hej!
När det blir "låst läge" i skolsituationen så brukar vi ibland tillsammans med föräldrar, barnet och skolpersonalen titta på altenativa temporära lösningar som vaktmästaren, kökspersonal m.m. Men dessa ska vara i en akutsituation och kortvariga.
Samtidigt ska man göra en skriven plan för hur barnets skolsituation ska tillgodoses. T ex kan det vara att man skapar en liten grupp och sedan med hjälp av mycket vuxenstöd (assistent, spec.lärare m.m.) i små steg hjälper barnet tillbaka till klassen, eller att ni tillsammans gör den bedömningen att han bör gå i en liten grupp en längre tid, eller att man sätter in vuxenstöd som hjälper honom att komma tillbaka till klassen direkt.
Att ta bort ett barn från skolverksamheten utan att ha en plan för hur barnet ska komma tillbaka till en anpassad skolgång får inte förekomma! En redan låg självkänsla på grund av DAMP-problematiken sjunker.
Mitt förslag är att du tar hjälp från de som utredde din son och att ni tillsammans med skolan gör en åtgärdsplanering på hur din sons fortsatta skolgång ska se ut (kom ihåg att den ska vara nedskriven på papper). I denna åtgärdsplanering ska även finnas metoder som är anpassade till din sons funktionshinder. Om du vill kan jag skicka några sidor ur min bok på idéskisser i skolsituationen. Skicka då ett mail på erik@wilu.se.
Hör gärna av dig om hur det går. Och ni som är inne på sidan, skriv in råd och tips till de här inläggen som handlar om assistenter och skolsituationen överhuvudtaget.
mvh Erik Wirkberg

Hej jag heter Maria Walden och arbetar som assistent till en elev med ADHD.Jag skulle vilja ha kontakt med andra assistenter så vi kan byta erfarenhet. Min E-mal adress är rachel22@spray.se

Hej Maria!
Jag ska starta en utbildning för assistenter 11 mars och ska ta upp din förfrågan. Vi skulle kanske kunna ha en rubrik här (ev. "Ass.tips") där ni skriver erfarenheter och tips till varandra?
mvh Erik Wirkberg

Hej alla!
jag jobbar som assistent o skulle vilja ha tips,gärna från föräldrar om hur ni uppfattar ert barns behov,vad jag som assistent ska tänka på o hur jag bäst hjälper.Har en assistentutbildning med saknar ändå att höra föräldrarnas åsikter.Jobbar nu inom särskolan o har inget barn direkt med damp/adhd men liknande problematik o träffar även dessa barn.Mycket tacksam för alla svar
Tyvärr är det allt för ofta så att assistenter är något onödigt ont för skolans ledning. Hur ofta är en assistent med i totala planeringen i skolarbetet för klassen/gruppen? Det viktigaste är dialogen mellan föräldrar, assistent och barn fungerar och detta med dagliga kontakter. I vårt fall använder vi e-post i "rutinkontakten" och givetvis också telefon när så krävs. För barnets bästa upplever vi sammarbetet hemmet/assistent som det viktigaste. Kontakt från hemmet på morgonen med en "formrapport". Sedan kommer minst en information från assistenten hur skoldagen varit. På detta sätt har vi en helkoll och kan jobba vidare med vetskap om vad som hänt i båda riktningarna. Det är kanonviktigt med gemensamt arbete för att främja barnets utveckling och inte att se assistenten som en barnvakt i skolan vilket tyvärr ofta är fallet från skolan sida.
Jag har en son på 11år som har diagnosen damp.
Nu har vi kämpat i flera år för att han ska få en assistent men skolan skyller bara på att det inte finns några pengar till det. Jag har läst någonstans att skolan inte kan skylla på att det saknas pengar. Dom skyller även på att dom inte tycker att det fungerar dåligt för honom och att om det fanns pengar så fanns det andra barn som behövde dom bättre. Vi har gjort utredning på hab och dom kom fram till att ban behövde in assistent. Men rektorn tror inte på det säger hon utan säger att "så säger dom alltid". Vad ska vi göra, hur stämmer man en skola. Vi börjar bli väldigt trötta på det här.

/Ola
Ps.Tack för en super bra sida. Ds
Hej Ola!
Tack för ditt omdöme om sidan!
Det finns ingenstans där det står ordagrannt att skolan inte får skylla på att det inte finns pengar (inte som jag har hittat i alla fall), men om man tittar på Skollagen:

1 kap. Allmänna föreskrifter
2 §
Alla barn och ungdomar skall ha lika tillgång till utbildning i det offentliga skolväsendet för barn och ungdom...
vara likvärdig, varhelst den anordnas i landet...
skolan skall i samarbete med hemmen främja deras harmoniska utveckling till ansvarskännande människor/samhällsmedlemmar...
i utbildningen skall hänsyn tas till elever med särskilda behov
och...
4 kap. Grundskolan
1 §
Utbildningen i grundskolan skall kunna ligga till grund för fortsatt utbildning i gymnasieskolan...
särskilt stöd skall ges till elever som har svårigheter i skolarbetet...
så kan man ju inte tolka det här på annat sätt än att man inte får skylla på bristande resurser!

Din fråga om hur man stämmer en skola finns det bara en väg att gå och det är att anmäla skolan till Skolverket. Hur man gör det finns på hemsidan (gå till HEM och överst på den sidan kan du klicka på "Hur klagar man hos Skolverket?"). Man ska ha först gjort allt för att försöka lösa det med rektorn först (och det låter verkligen som om ni har gjort, i åratal). Har du haft Hab med dig och gjort ett åtgärdsmöte? Ett tips är också att ni skriver ner allt som händer, sägs och vilka åtgärder som görs. För man glömmer oftast en hel del.
Ni som är inne på hemsidan, skriv in synpunkter!
mvh Erik Wirkberg

Skolan är skyldig att se till att undervisningen flyter för din
son. Argumentet att pengarna tryter är inte godtagbart. Det är rektorns problem inte din sons. Jag har av en påläst, vänlig mamma fått en powerpoint som visar vilka rättigheter våra barn har i skolan. Om du vill ha den kanjag skicka den till dig.

Maila mig på miafia_99@yahoo.se.
Lycka till.
Hälsningar mia.

Hej Jag jobbar som resurs åt en 6 årig damp pojk jag tycker det är lite svårt att veta vad som funkar bäst bestämdhet eller lirka o jamsa med barnet kan någon hjälpa mig lite på traven
tacksam för svar
Hej "resurs åt 6-årig pojk med DAMP-problematik"!
Jag tänkte börja med en reflektion. Vi vuxna måste vara noga med hur vi uttrycker oss, det kan tyckas petigt men barn tänker i detaljer. Jag tänker på det här med som du skriver (och många andra) "damp pojk". Min erfarenhet är att det har blivit mer och mer utbrett bland elever att använda sig av DAMP som skällsord (DAMPskalle m.m.). Istället ska vi alltid tänka att det är ett barn med DAMP-problematik. Dvs att det är ett barn i första hand och DAMP är ingen etikett på barn med de här svårigheterna, utan på ett tillstånd. Det är ju likadant med andra svårigheter som barn kan ha (diabetes, allergier m.m.). Vi ska både skriva och säga "barn med DAMP-problematik, barn som har diabetes m.m.

Nu till din fråga. Att ett barn har DAMP-problematik innebär att det finns en nedsättning i uppmärksamhetsförmågan. Den innebär bl a att barnet inte hinner med att se hela situationer (medför att det blir ofta missförstånd) och svårigheter att reglera vilken aktivitetsnivå man ska ha. Båda de här svårigheterna medför också dålig självkänsla p g a alla tillkortakommanden som barnet upplever. Därför är oftast "bestämdhet" ett dåligt förhållningssätt, den sänker självkänslan ännu mer. Därmed inte sagt att man ska ta bort "uppfostringsdelen" helt, utan minska den genom att göra ordentliga värderingar om vad som är absolut nödvändigt att vara "bestämd" om.

Du skriver om du ska "lirka och jamsa med". Jag tycker att du ska införa ett strukturerat förstärkningssystem som höjer barnets motivation, att barnet får möjlighet att få lyckas och hjälper barnet att i små steg hinna se olika situationer i sin vardag. Om du vill kan du skriva in på erik@wilu.se så skickar jag sidor ur min bok hur man lägger upp ett förstärkningssystem. Ni som är inne på sidan, skriv in tips!
mvh Erik Wirkberg
Hej
Jag har ett barn som går i samma klass (åk 4) som en pojke med AD/HD eller DAMP. Han har en outbildad assistent som ska hjälpa honom. Som utomstående
förälder får man intryck av att assistenten inte klarar av honom riktigt. Pojken har ofta sönder saker eller gör tokiga saker. Då händer det att assistenten blir arg på de andra barnen i klassen som inte hindrat pojken från att göra dumma saker. Ni kunde... eller Varför hindrade ni inte....
Jag hörde ett samtal mellan barnen i klassen om att de inte ville att pojken skulle vara med i en lek. Jag lade mig då i och frågade varför. Svaret var ungefär att han visst kunde få vara med men att de inte ville få skäll av assistenten då pojken gjorde något dumt. Ska det verkligen vara på detta sätt?
En utomstående.
Hej "en utomstående"!
Barn med ADHD/DAMP-problematik behöver vuxenstöd i "görandet", dvs barnet vet hur han ska göra men har oftast problem med att göra som han vet! Därför behöver han mycket vuxenstöd som vägledning och givetvis kan man inte lägga det ansvaret på skolkamraterna! Vi är ute i klasser då och informerar om olika bekymmer barn kan ha. Det är många gånger ett bra sätt att få ner utsatthet och få in förståelse för att vissa barn har svårare än andra att klara t ex sociala situationer. Men det är något annat än att lägga ansvar på de andra barnen.
mvh Erik Wirkberg
Hej Jag har en son på 7 år som har AD/HD . Jag tycker att det är assistnten som ska säga till er son i skolan när det blir bråk.Ni hade inte tänkt att prata med assistnten hur ni vill att det ska gå till i skolan . Pratat med läraren och dom på fritids . Min son har ingen assistent därför där är inga pengar men då pratade jag med läraren och med fritids hur jag ville ha det och det fungerar bra. Mvh ensamstånde mamma till två barn
Jag är lärare i en liten klass för barn med lite olika bekymmer. Ett barn har ett fysiskt handikapp och har assistent, dock är denna inte sysselsatt hela tiden med barnet, men måste finnas till hands för att rycka in snabbt (matning, toabesök mm). Problemet är att det i klassen också finns ett barn som, efter allt jag läst, har alla symptom på DAMP men ingen diagnos. Barnet är 7 år och går i ettan. Eftersom det dessutom finns flera barn med behov av stöd som får hjälp av specialpedagog (åtgärdsprogram finns på halva klassen) anser jag att vi behöver vara en vuxen till i klassen, men skolan svarar att assistenten inte bara finns för "sitt" barn utan ska stötta de andra också. Assistenten har ingen utbildning alls för det senare. Är det riktigt att assistenten ska stötta andra barn eller är hon assistent endast för "sitt" barn? Vem betalar? Vad kan skolan skylla på? Vad kan jag använda för argument? Hade en dampdiagnos gett en assistent till eller skulle de två behövand!
e då få dela på en?
Tacksam för svar!
Hej!
Att assistenterna har ett mycket ansvarsfullt arbete utan att ha utbildning inom barnets problematik, är mera regel än undantag. Assistentens roll är oftast att vara ett "hjälpjag" inom de områden barnet har svårigheter, då är ett minikrav att assistenten får utbildning/handledning och att man gjort en ordentlig analys av barnens behov av vuxenstöd (om den tid som barnen behöver verkligen finns). Det är helt klart att en diagnos oftast hjälper till att barnen får mer resurser. Det borde inte vara så, utan alla barn borde få samma förutsättningar som alla andra, oavsett svårigheter. Skolan får inte skylla på att dem inte har pengar, i skollagen står det bl. a:

1 kap. Allmänna föreskrifter
2 §
Alla barn och ungdomar skall ha lika tillgång till utbildning i det offentliga skolväsendet för barn och ungdom...
vara likvärdig, varhelst den anordnas i landet...
skolan skall i samarbete med hemmen främja deras harmoniska utveckling till ansvarskännande människor/samhällsmedlemmar...
i utbildningen skall hänsyn tas till elever med särskilda behov.

4 kap. Grundskolan
1 §
Utbildningen i grundskolan skall kunna ligga till grund för fortsatt utbildning i gymnasieskolan...
särskilt stöd skall ges till elever som har svårigheter i skolarbetet.

Mitt förslag till dig är att ni (du, ass, spec.ped och föräldrarna):

1. Skriver ner en ordentlig analys under c:a två veckor, med fokus på situationer där barnen helt klart hade behövt vuxenstöd (titta på detaljer). Vi brukar sätta in det i följande modell:
Situation - Beteende - Konsekvens
Vad? Var? Vad hände? Hur slutade sit.?

2. Sammanfatta de här situationerna tillsammans.

3. Kräv ett åtgärdsmöte (där rektorn, föräldrarna och ni är med) och lägg fram konkret det ni kommit fram till i analysen.

mvh Erik Wirkberg