Hej..
Jag har en son med damp. han har en del utbrott och framförallt hanslillebror få stå ut med endel. Härom dagen fick han ett utbrott mot sin pappa så pappan gav han en örfil " förstagången" nu har hela familjen blivit anmälda till socialen, vad kanjag göra??
Hej
Jag arbetar som socialsekreterare inom socialförvaltningen. Örfilar är aldrig bra men EN örfil är inget man gör en stor sak av. Det ni kan göra är att berätta hur ni känner , vad som är jobbigt, vad som är bra och hur er vardag ser ut. Ni kanske är i behov av något stöd, detta kan socialsekreteraren kanske hjälpa er med att få eller han/hon vet vart ni bäst kan vända er.
En Soctant
hej,jag har en son som har lite jobbigt,han har bivit utredd på borås BUP, så här står det under diagnos

"koncetratiosn och impulsivitetsproblematik med frustrationskänslighet och svårigheter att hantera aggressivitet och sociala situationer.har också en nedsatt förmåga att struktuera sin vardag till sunt förnuft i farliga situationer!

i utredningen står det bland annat i DSM-IV uppfyller han kriterierna
A 1.C.E.H. OCH DELVIS D OCH F
A2 A.B.E.F.G.H.I. OCH DELVIS C

TROTSSYNDROM UPPFYLLER HAN ALLA KRITERIERNA
I UPPFÖRANDESSTÖRNING UPPFYLLER HAN 1,3,8,9,10,11,13 OCH 14

vad innebär detta?

nu bor han hos min mamma då hans aggressionsutbrott blivit värre och han utsätter mig och sina syskon för fysiskt våld.

han slår sönder saker mm

soc är inblandade och jag ber dem att han ska få komma till ett utredningshem, men de säger bara att det är inget fel på honom utan problemet ligger i hemmet

SNÄLLA HJÄLP OSS,JAG ÄR OROLIG FÖR HANS FRAMTID OCH SOC LYSSNAR INTE PÅ OSS OCH VILL INTE HJÄLPA HONOM.UTAN HAR ANDRA PLANER

tacksam för hjälp

Hej "tacksam för hjälp"
Jag utgår från att du kommer att träffa soc fler gånger. Då du träffar dem har du rätt att ta med vem du vill. Om du litar på personalen på BUP, ordna ett möte mellan BUP och soc. Be någon från BUP berätta för soc om vad de kommit fram till angående er son och hur det yttrar sig. Många av oss socialsekreterare vet väldigt lite om barn med neurologiska "fel" och har svårt att sätta sig in i hur ni har det i er vardag.
Har du gjort en ansökan om att din son skall bli utredd på ett sk utredningshem och fått avslag har du sedan 1/1 -02 rätt att överklaga detta beslut genom ett förvaltningsbesvär. Har du inte gjort en ansökan ska du göra detta, helst skriftligt. Förvaltningsbesvär innebär att avslagsbeslutet tas upp av en domstol som kan ge dig rätt till det bistånd du ansöker om. Du kan läsa mer om detta i 4 kap socialtjänstlagen. Jag är inte så insatt i ämnet då jag ännu inte råkat på denna typ av överklagande, men jag är ganska säker på att du har denna möjlighet.
På länsstyrelsen finns det en man eller en kvinna som du kan rådfråga mer om detta. Vi inom socialtjänsten tar hjälp av dessa personer på länsstyrelsen då vi är osäkra gällande lagstiftningen, detta har även du rätt till.
Lycka till.
En soctant

Hej "tacksam för hjälp"!
Mitt råd till er är också det som soc.tanten ger, kräv att BUP ska vara med i diskussionen om er sons framtid. Har ni inte fått information från BUP efter utredning? Om inte så är det något ni ska kräva också. Vad det gäller DSM-IV (ett internationellt system för diagnostik), så gäller följande:

AD / HD -
Ouppmärksamhet (A1) =

A. Är ofta ouppmärksam på detaljer. Eller gör slarvfel i skolan, yrkeslivet eller i andra aktiviteter.
B. Har ofta svårt att bibehålla uppmärksamheten inför uppgifter eller lekar.
C. Verkar inte lyssna på direkt tilltal.
D. Följer inte givna instruktioner.
E. Misslyckas med att genomföra skolarbeten, hemsysslor eller arbetsuppgifter (det får inte bero på trots, eller att personen inte förstår instruktionen).
F. Har ofta svårt att organisera sina uppgifter och aktiviteter.
G. Undviker ofta, ogillar eller är ovillig att utföra uppgifter som kräver mental uthållighet (t ex läxor och skolarbeten).
H. Tappar ofta bort saker som är nödvändiga för olika aktiviteter (t ex leksaker, pennor, böcker eller verktyg).
I. Är ofta lättdistraherad av yttre stimuli.
J. Är ofta glömsk i det dagliga livet.

Hyperaktivitet (A2) =

A. Har ofta svårt att vara stilla med händerna och fötterna, eller kan inte sitta still.
B. Lämnar ofta sin plats i klassrummet, eller i andra situationer där personen förväntas sitta kvar på sin plats en längre stund.
C. Springer ofta omkring, klänger eller klättrar mer än vad som anses lämpligt för situationen (hos vuxna och ungdomar kan detta vara be- gränsat till en subjektiv känsla av rastlöshet).
D. Har ofta svårt att leka eller utöva fritidsaktiviteter lugnt och stilla.
E. Verkar vara "på språng" eller "gå på högvarv".
F. Pratar ofta överdrivet mycket.
Impulsivitet:
G. Kastar ofta ur sig svar på frågor innan frågeställaren pratat färdigt.
H. Har ofta svårt att vänta på sin tur.
I. Avbryter eller inkräktar ofta på andra (t ex kastar sig in i andras samtal eller lekar).

För att kunna ställa diagnos måste t ex följande vara uppfyllda:
minst 6 av symtomen för ouppmärksamhet och minst 6 av symtomen för hyperaktivitet ska föreligga, de ska funnits i minst 6 månader, de ska ha förekommit i minst 2 miljöer (hemma, skolan, fritids m.m.).

Vad det gäller Trotssyndrom och Uppförandestörning kan ni gå in på vår startsida, klicka på ÖVRIGT och klicka överst på sidan där det står "Diagnoser".
mvh Erik Wirkberg

Hej Erik
Du skriver "minst 6 av symtomen för ouppmärksamhet och minst 6 av symtomen för hyperaktivitet ska föreligga" för uppfyllande av AD/HD. I en bok jag läste står det att "minst 6 av symtomen för ouppmärksamhet eller minst 6 avsymtomen för hyperaktivitet ska föreligga" för diagnosen. Vilket är mest rätt?
Hej!
Det kan vara enbart 6 symtom av ouppmärksamhet eller 6 symtom av hyperaktivitet för diagnossättning (men ej den kombinerade typen). Man delar upp "Hyperaktivitetssyndrom med uppmärksamhetsstörning" i tre olika "koder" i DSM-IV:
1. Kombinerad typ - här ska kriterierna för både ouppmärksamhet och hyperaktivitet/impulsivitet ha varit uppfyllda under minst 6 månader.
2. Huvudsakligen bristande uppmärksamhet - kriterierna för ouppmärksamhet har varit uppfyllda under senaste 6 månaderna, men inte för hyperaktivitet/impulsivitet.
3. Huvudsakligen hyperaktivitet/impulsivitet -kriterierna för hyperaktivitet/impulsivitet har varit uppfyllda under senaste 6 månaderna, men inte för ouppmärksamhet.
mvh Erik Wirkberg
Hej!Jag har en fråga angående neuropsykiatriska funktionshinder måste socialtjänsten alltid bli inblandad? Jag har en dotter på snart 7 år som jag är ganska övertygad om att hon har ett neuropsykiatriskt funktionshinder, men det tror inte socialtjänsten, utan dom tror att det är våran relation det är fel på varför? Vi har haft en utredning inom socialtjänsten och bup, bup säger att hon uppfyller vissa kriterier för adhd , nu blir vi skickade till ett behandlingshem i brottby för att arbeta med våran relation vilket jag är övertygad inte kommer att hjälpa oss , det känns som att ingen lyssnar på mig vad som är bäst för oss. Jag tog upp detta med socialtjänsten om att jag hellre vill ha hjälp hemma , men då började de ta upp att om jag tackar nej till allt så kommer de att tvinga oss till ett behandlingshem, vilket inte någon av oss i familjen tycker tjäns bra , jag känner mig jätte rädd för vad socialtjänsten kan hitta på, det känns inte som att jag vågar lita på dom län!
gre, dom tror att dom ska kunna hjälpa oss med alla utbrott och förstörelse i hemmet som jag är övertygad om beror på något helt annat en våran relation, som alltid har varit bra om inte hennes utbrott funnits med i bilden. Finns det någon som känner igen detta eller som har något råd att ge mig jag känner mig helt maktlös och orolig.

Mvh orolig mamma.
Hejsan orolig mamma,
Jag känner igen mig i din beskrivning av 7 årig dotter. Min dotter har nu blivit 8 och börjat lugna ner sig. Förra året blev hon ofta helt utom sig och skrek och gapade, kastade saker slog i väggar och dörrar. Hon bröt ihop i skolan och kröp under bordet och bet/nöp en kille som enligt henne retade henne ( men det fanns med enhel del kärlek också), Som jag sa har det nu lugnat ner sig och utbrotten kommer men mer sällan. Min mor fick se ett av utbrotten och innan hade hon alltid talat om hur snäll, lugn och tyst jag var som liten. Men efter att ha sett dottern så började hon komma ihåg att även jag kunde få utbrott som liten. Jag själv kommer inte ihåg detta och jag har fortfarande humör men kan tygl det till att bli svart i ögonen idag.
Jag har ingen erfarenhet av SOC eller BUP så där kan jag inte hjälpa dig men 6åringar är som värst vid 7 enligt mina erfarenheter. Jag har ännu inte varit med om tonåren.

mvh Sus
Hej "orolig mamma"!
Grundorsaken till neuropsykiatriska funktionshinder har biologiska orsaker. Som svar på din fråga så är inte socialtjänsten inblandad på grund av att barnet har ett neuropsykiatriskt funktionshinder, utan om det inte finns misstanke om att barnet far illa på något sätt. Som du förstår så är det omöjligt för mig att svara på varför dem tror att det är er relation det är fel på. Mitt råd till dig är be dem specificera vad dem tycker är fel i er relation och ni tillsammans kommer fram till vad som behöver åtgärdas.

Ni som är inne på sidan, skriv in råd till "orolig mamma"!
mvh Erik Wirkberg